اومیاید تا ضمانت کند دلهای خسته ما را.میاید تا بهار               را برای همیشه با خود بیاورد.

 و من مجاوری هستم که چشمانم این سعادت را دارند که   گنبد طلایی عشق را ببینند و  برای آرامش دل خسته ام       به آغوش پر مهرش پناه ببرم. 

 باشد که همه عاشقان حریم رضویی چشمشان  درانتظار  نماند و  دستهایشان در       پنجره فولاد قفل شود وحاجت دلشان را بگیرند .آمین

رضا خورشید عشق شیعیان است

                   عیان است این چه حاجت به بیان است  

 

/ 1 نظر / 27 بازدید
در سایه سارمعرفت

ای کاش هر روزمان نو روز باشد تا نو شویم خودمان ، اندیشه هایمان و عشقمان به همه زیبایی ها. سال نو مبارک